zoek


Hella's eerste (onvoltooide) roman

Het Huys met de Meermin
Beginfragment van "Het Huys met de Meermin".
Collectie Letterkundig Museum. Archief Hella S. Haasse

Als twaalfjarige begint Hella aan haar eerste roman, die echter niet voltooid wordt. Het blijft bij drie hoofdstukken van Het Huys met de Meermin.

Van jongsaf aan heeft Hella veel kunnen lezen; haar ouders hebben de wereldliteratuur in de kast staan.

‘Onder invloed van deze lectuur begon ik zelf een verhaal te schrijven, historisch natuurlijk; ik deed mijn uiterste best om de gedegen stijl van Onze Voorouders of Slot Loevestein na te bootsen. In een schoolschrift, dat ik haastig wegstopte zodra er iemand in mijn buurt kwam, schreef ik drie hoofdstukken van "Het Huys met de Meerminne, roman uit de Vaderlandsche Geschiedenis". Het boek zou handelen over de geloofsstrijd tussen de Rekkelijken en de Preciesen; weliswaar wist ik volstrekt niet wat dat conflict eigenlijk inhield, maar dit deed er ook niet toe, dat stelde in ieder geval mijn hoofdpersonen in de gelegenheid elkaars gezworen vrienden of onverzoenlijke vijanden te zijn.’
Uit: Zelfportret als legkaart


'I. "Het Huys met de Meermin."
Van den Utrechtschen Domtoren sloeg het vier uur in den middag. / Plechtig galmden de zware slagen over de oude stad, die voor 't eerst / na zes lange wintermaanden, zich weer koesterde in een bleek / Aprilzonnetje. De boomen langs de grachten, waarin zich stil / de scheeve, smalle huizen spiegelden, begonnen reeds groene, tee- / re bladeren en knoppen te vertoonen; tusschen het gras op de / binnenhofjes en tuintjes bloeiden de laatgekomen crocussen en / madelieven. De hemel was blauw, lichtblauw en de zon scheen / en verguldde de windwijzers en ijzeren vlaggetjes op de daken. / Maar zij straalde ook in het hart der Nederlanders, op dien / lentemorgen, want, na al die jaren van honger en strijd, van haat / en ontbering, scheen er nu rust en vrede te zullen komen, scheen / het eerst zoo onmogelijke: het verdwijnen der Spanjaarden, waar te / zullen worden.'

"Weliswaar wist ik volstrekt niet wat dat conflict eigenlijk inhield, maar dit deed er ook niet toe"

Chronologisch overzicht sluiten
Recent bekeken sluiten
1930